Search results for "gaabinit, gaabinta'"

gaabinit, gaabinta' v accept Gaabinit na' baana'an. I accepted the bread. Gaabinta' 'aman 'ilk'a. They accepted water.