Search results for "heedin', heedina"

heedin', heedina n relative (cf. cousin, family)

sheedin', sheedina n onion (wild) Bohlo' sheedin' hew. Wild onions grow here. Panaamixit sheedina. He brought wild onions.

heedin, heedina n family (cf. cousin, relative) Oyit nim heedin Pelesnow. My family moved to Fresno. Ta'ishta' na' 'am heedina denderow. I saw his family in the store.

'et, 'eeta' v get Et na' xaalu'un. I got the bowl. Ohom' na' 'eeta' sheedina. I didn't get the wild onions.