Search results for "wek'k'it, wek'ik'ta'"

wek'k'it, wek'ik'ta' v peek out (cf. check out) Wek'k'it shidgil. The squirrel peeked out. Wek'ik'ta' saamil'. The gopher peeked out.