waalapsu', waalapsu'un n butterfly Ohyow'an' na' mi'in waalapsu'un. I'm going to look for a butterfly. Hoyinta' waalapsu'. The butterfly flew.