'uwiy'-'uwiy', 'uwiy'-'uwiya n roadrunner Hadimta' 'uwiy-'uwiy' peeli. The roadrunner crossed the street. Yawalta' ka'yu' 'uwiy'-'uwiya. A coyote chased a roadrunner.