nok'ocho', nok'ocho'on n knife Mich hijma' hi' nok'ocho'. This knife is very cheap. Mokeela' xanich'ata' nok'ocho'on. The woman sharpened the knife.