golangi', golangi'in n king snake Golangi' beyech'nit. The king snake coiled. Beyeech'it na' golangi'in. I coiled the king snake. (sem. domains: 1 - Universe, creation, 1.4 - Living things, 1.6 - Animal.)