hihiina', hihiina'an n owl Holosh'an' hihiina' weewilaw. The owl is sitting on the branch. Laniyhil na' hihiina'an lagyiw. I heard the owl yesterday.