heexa', heexa'an₁ adj fat Hisha'an' kayaxit heexa' dik'in sheleela. The fat salmon is hiding behind the rock. Potto' heexa'an kayaxit. He caught a fat salmon.