kishaalat, kishaalata' v fry Kishaalat na' gayiina'an. I fried the chicken. Kishaalata' 'ama' gayiina'an xapliw heexaw. He fried the chicken in hot oil.