'ot'ay, 'ot'ayi n sister, younger Wo'yut 'ot'ay nim. My younger sister slept. Hoxtit cheexa' 'ot'ayi 'am. The dog barked at his younger sister.