xohish adj stinky Mich xohish taa ch'ikna' bu'ush. That rotten meat is really stinky. Ta'ishta' na' meeji xohish noono'on. I saw the really stinky man.