hiilu', hiilu'un n string; thread Widnit hiilu' 'adlen lameesa'an. The thread fell under the table. Beyeechit na' hiilu'un. I twisted the string.