ch'uych'uyut, ch'uych'uyta' v drip Ch'uych'uyut ilik'. The water dripped. Ch'uych'uyta' ilik'. The water dripped. (sem. domains: 1.3.2.2 - Pour, 1.3.2.3 - Drip, 1.1.3.3 - Rain.)