'orinji', 'orinji'in n orange Hishe' 'orinji' mi'in. The oranges are getting ripe soon. Ch'oolit na' 'orinji'in. I peeled (the skin of) the orange.