sasyit, sasiyta' v break Sasyit wech'eeta teeliyin 'am. He broke the stick with his teeth. Sasiyta' 'am p'onoosha. He broke his hand.