bajxa'al, bajxa'li adj bad T'oyux mich bajxa'al. The medicine is really bad. Mi'in Lopis maaxit bajxa'li shashaa'an. Then Fish got the bad eyes.