yaawe', yaawe'en n key Lulna'xon' yaawe' dik'in teseech'i. The key has been hanging behind the door. Wanga nan yaawe'en! Give me the key!