yokuch', yokooch'i n people Taane' yokuch' wakayaw. The people are going to the river. Galjina na' yokooch'i ta'ishta'. I saw many people.