puushut, pushta' v blow Puushut 'oshto. He blew the fire (to make it bigger). Meejinta' poshta' 'oshto. He blew the fire hard.