maaxit, maxta' v pick up (cf. get) Taa maaxit hawoona. She picked up a soap. Maxta' na' nim yaawe'en. I picked up my keys.