k'epeenit, k'epenta' v put someone on one's lap K'epeenit na' p'aaya. I put the child on my lap. K'epeene' na' mi'in napaasha. I'm going to put my grandchild on my lap.