maalis, maalisa n clover Ohom' da' maalis bohlo' soopultaw. Clover does not grow when it's freezing. Xatta' na' maalisa. I ate some clover.