Search results for "lasiida', lasiida'an"

lasiida', lasiida'an n hatchet Sasyinta' 'am lasiida'. His hatched broke. Sasiyta' na' 'am lasiida'an. I broke her hatchet.