saayi', saayi'in₁ n feather (cf. wing) Lulna'xon' saayi' 'ooch'iy' teseech'i. The feather is hanging near the door. Xayaata' saayi'in lameesaw. He put down the feather on the table.