'ushtutun, 'ushtutna n thief Tishit 'ilpaw 'ushtutun. The thief came out of the cave. Ta'ishta' na' 'ushtutna. I saw the thief.