'aamuwush, 'aamuwsha adj bossy Xon' noono' 'aamuwush hew. The bossy man lives here. Yatta' naa'ak' 'aamuwsha noono'on. We both talked to the bossy man. (sem. domains: 3.3.3.5 - Compel.)