shaaxal', shaaxali₂ n sap (from pine trees) (cf. pitch) Ch'uwch'uwo' goosinmi shaaxal'. The sap drips slowly. Xatit na' shaaxali. I ate the sap.