noonip, noonipa n nine Hewetta' noonip noono' peeliw. Nine men walked on the street. Kishaalan' na' noonipa hoona. I will fry nine eggs.