galseeda', galseeda'an n socks Meejinta' xoch'ooyoto' galseeda'an min. Your socks are very dirty. Oxiyga min galseeda'an. Take off your sock.