nahni'₂ adv sometimes Taane' na' nahni' gew. Sometimes I go there. Ta'she' na' nahni' 'am. I sometimes see him.