sabaadu', sabaadu'un n shoe Limik' sabaadu' nim. My shoes are black. Mokeela' 'oxit 'am sabaadu'un. The woman took off her shoes.