dawhaliw n workplace Huushen' na' ta'an dawhaliw noneepataw. I drive to work at 9. Ta'ishta' na' min na'ata dawhaliw. I saw your older sister at work.