noh'o', noh'o'on n bear Noh'o' hujut naanin. The bear growled at us. Ta'ishta' na' ch'ibna'an noh'o'on. I saw the skinny bear. (sem. domains: 1.6.1.1.2 - Carnivore, 1.6.1.1 - Mammal, 1 - Universe, creation, 1.6 - Animal.)